;
Артикул Название
p484968

диод 1N4937 600V 1A

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
7
p451247

диод AP2191MPG-U

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
274
p485007

диод импульсный BAS21.215 Диод 250V 0.2A

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
8
p485001

диод Шоттки B0540W 40V 0.5A 0.51V

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
175
p485002

диод Шоттки BAR43C Шоттки х2 30V 0.2A 1V общ. катод

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
21
p485004

диод Шоттки BAR43SFILM Шоттки х2 30V 0.1 А 1V послед. соед.

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
17
p485014

диод Шоттки BAS70-04,215 Шоттки х2 70V 0.07A 0.41V послед. соед.

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
25
p485016

диод Шоттки BAS70-04FILM Шоттки х2 70V 0.07A 0.41V послед. соед.

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
25
p485023

диод Шоттки BAT46 100V 0.15A 0.45V

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
31
p485417

диод Шоттки BAV21,143 Диод 250V 0.25A

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
7
p485419

диод Шоттки BAV74 Диод х2 0.1A 50V общ. катод

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
8
p485423

диод Шоттки BAW56 Диод х2 0.2A 70V общий анод

Под заказ. Можно забрать 06-08-2021
12